Παραδίδουμε όλο το φωτογραφικό αρχείο σε μεγάλη ανάλυση και όλες τις φωτογραφίες επεξεργάζονται χρωματικά. Συνήθως ο κάθε γάμος έχει 1000+ φωτογραφίες και η κάθε βάπτιση 600+ αναλόγως τι κάλυψη έχετε επιλέξει. Όσον αφορά το βίντεο παραδίδουμε ένα σύντομο μονταρισμένο αρχείο (clip) και ένα μονταρισμένο βίντεο κανονικής διάρκειας.